Onderzoek & Advies

Met een ambitie om hondenpoep duurzaam te verwerken hebben wij ruim 15 jaar ervaring in de hondenpoep en kunnen we ons oprecht hondenpoepspecialisten noemen.

Ons doel is het beperken van overlast, hondenbezitters goede voorzieningen bieden en gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van de leefomgeving voor haar bewoners.

Onze aanpak

Gemeenten

Buurten & (wijk)verenigingen

Hondenbezitters

Recreatieparken & jachthavens

Onderzoek & Advies

Met een ambitie om hondenpoep duurzaam te verwerken hebben wij ruim 10 jaar ervaring in de hondenpoep en kunnen we ons oprecht hondenpoepspecialisten noemen.

Ons doel is het beperken van overlast, hondenbezitters goede voorzieningen bieden en gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van de leefomgeving voor haar bewoners.

Door gemeenten, bewoners, bedrijven en particulieren te voorzien van advies en voorzieningen door middel van onderzoek en voorlichting komen we tot een nieuw positief hondvriendelijk beleid.

Onderzoek

Na drie grootschalig landelijke onderzoeken naar hondenbeleid van gemeenten en eenmaal een onderzoek onder 3.000  hondenbezitters blijkt dat het hondenbeleid verschillend wordt ervaren. Gemeenten zijn zelf tevreden over het hondenbeleid in hun gemeenten en scoren dat met een rapportcijfer van 7. De hondenbezitters zijn daarentegen veel minder tevreden en scoren een rapportcijfer van 3,5.

Deze onderzoeken waren ook aanleiding voor drie edities van het Nationaal Honden(poep) Symposium. Ook zijn wij als hondenpoepspecialist een aantal keren betrokken geweest bij het opstarten van hondenbeleid in gemeenten en bij het hondenbeleid tijdens een fusie van drie gemeenten.   

Opvallende resultaten mbt huidige hondenbeleid bij gemeenten zijn: 

  • Er worden zelden doelstellingen in hondenbeleid opgenomen 
  • Hondenbeleid wordt zelden geëvalueerd 
  • Hondenbeleid wordt zelden samen met hondenbezitters opgesteld 

Uiteraard zijn er meer resultaten uit de verschillende onderzoeken die wij meenemen in onze plan van aanpak en advies voor onze klanten en partners. Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw leefomgeving kunnen betekenen? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Aanpak & Advies

Bij het ondersteunen en faciliteren van gemeenten met het hondenbeleid bieden wij onderzoek, advies, begeleiding en concrete handvaten. Een totaal concept van advies tot het faciliteren van de uitvoering met voorzieningen, plan van aanpak en informatiepakketten.

Het hondenbeleid begint vaak ambitieus met het plaatsen van voorzieningen en vaak veel media aandacht. Maar na een jaar is het vaak over met voorlichting en het onder de aandacht brengen van de problematiek. Het streven van Gepp is om structureel het beleid op een positieve manier onder de aandacht te houden. En na afloop van de afgesproken periode wordt het beleid geëvalueerd.  

Quick scan 

Met een quick scan kan globaal in kaart worden gebracht wat de actuele stand van zaken is van het gemeentelijke hondenbeleid. Er kan op basis van de quick scan ook een inschatting gemaakt worden hoe de gemeente het beleid kan upgraden, zodat het voldoet aan de eisen van een hondvriendelijke gemeente. 

Partners

Gepp werkt samen met een aantal verschillende partners bij het opstellen van een visie en een voorstel hondenbeleid. Deze partners zijn naast Universiteit en Hogescholen ook verscheidene honden organisaties, dierenartsen en dierverzekeringspartijen.  

Voorlichting

Voorlichting is nodig voor zowel de medewerkers van de gemeenten als aan de bewoners. De hondenbezitter wil graag gebruik maken van de juiste voorzieningen. Maar dan moet wel ook iedereen ingelicht worden over het juiste gebruik van de hondentoilet, dus geen gewoon afval in de bak deponeren.

Gemeentelijk is hondenbeleid nu nog vaak gekoppeld aan afvalbeleid. Terwijl hondenpoep een andere verwerking vraagt dan gewoon afval. Gepp voorziet hierin door gemeenten te informeren over wat er leeft in de gemeente, welke voorzieningen mogelijk zijn en op welke wijze de bewoners geïnformeerd kunnen worden. Een informatiepakket is hier onderdeel van, evenals een informatiepaneel op de hondentoilet die kort en bondig de weg wijst aan de gebruiker.

Communities

Er is geen standaard hondenbezitter in Nederland. Het landschap is erg divers. Om de belangen van zowel de honden, hun bezitters en omwonenden te behartigen zijn communities een belangrijke tool. Er zijn landelijk meerdere initiatieven die elkaar inlichten en ondersteunen.

Gepp begeleid en adviseert deze groepen met als doel om een hondvriendelijke omgeving te creëren.  

Vraag het de hondenpoepspecialist

Advies op maat

Er is al veel gezegd en geschreven over hondenpoep, overlast, hondenbelasting en hondenbeleid. We helpen je graag om de juiste wegen te bewandelen en te komen tot een positief hondenbeleid met het juiste advies. Bel, mail of app, we staan je graag te woord.

Je werkt bij een gemeente en vraagt je af of het hondenpoepbeleid ook beter kan. Of je zoekt mooie voorzieningen voor het hondenpoepprobleem in je gemeente? Wij werken veel en voornamelijk met gemeentes samen. Kom maar op met je vraag.

De GEPP Hondentoilet is ook zeer geschikt voor recreatieparken en jachthavens. Zoek je een oplossing voor de hondenpoep op je terrein, in de wijk of in het park? Wij werken samen met gemeenten, bedrijven en particulieren om hondenpoep op te ruimen.

Hondenpoep op de stoep, in de speeltuin. We vinden het overal terug. Ergens wel begrijpelijk als er geen goede voorzieningen voor zijn om het op te ruimen. Kies ook voor een duurzame oplossing met de milieuvriendelijke hondentoilet van GEPP.